Edurus
gravstenar
Fler valmöjligheter
Om ni vill ha fler valmöjligheter gällande utformandet av er gravsten kan ni här komma till vår andra sida med många fler valmöjligheter.
Fler gravstensalternativ
Våra öppettider
Måndag- torsdag kl. 9-16
Fredagar kl.9-14
Frågor och svar
Hur lång tid tar det innan gravstenen är monterad på gravplatsen?
Leveranstiden till monterad gravsten är 6-8 veckor från det att kyrkogårdsförvaltningen har godkänt ritningen. Vanligtvis får vi ett godkännande inom en vecka men ibland kan det ta upp till en månad innan vi får svar från kyrkogårdsförvaltningen.
Påverkas leveranstiden av vintern?
Om det blir tjäle i marken kan vi inte längre montera gravstenar på ett säkert sätt. Detta innebär att det på våren kan ta längre tid än 6-8 veckor för att få stenen monterad på gravplatsen.
Vilken gravsten är mest underhållsfri?
Den mest underhållsfria gravstenen får man genom att välja polerad yta med antingen försänkt och efterhuggen text och dekor eller upphöjd i spegel. Nackdelen med detta utförande är att det kan vara svårt att se text och dekor när stenen är våt.
Vilka är för- resp. nackdelar med olika utföranden på gravstenen?
En polerad yta är motståndskraftig mot mossa och lav och är på så sätt ganska underhållsfri. Många väljer att ha målad eller förgylld text och dekor på polerade stenar och detta är ett bra alternativ om man vill att text och dekor skall vara tydlig även när stenen är våt. Nackdelen är att den målade alt. förgyllda ytan flagnar med tiden och behöver renoveras för att hålla sig fin. På en grov yta har mossa och lav lättare att få fästen och är på så vis lite krävande gällande rengöring. På grova ytor kan man ha en djupblästrad text och dekor. Fördelen med detta utförande är att text och dekor syns bra även när stenen är våt samt behöver inte renoveras över tiden för att hålla sig fin.
Hur länge håller förgylld text och dekor?
Vi har en garantitid på 2 år för förgyllning. Hur länge förgyllningen håller sig fin beror dock på hur utsatt gravstenen är för väder och vind.
Hur länge håller målad text och dekor?
Vi har en garantitid på 2 år för målad text och dekor. Hur länge förgyllningen håller sig fin beror dock på hur utsatt gravstenen är för väder och vind.
Finns det regler om hur stor en gravsten får vara?
Varje kyrkogård har sina egna regler om hur stor gravstenen får vara. Det kan även finnas olika regler på olika avdelningar av kyrkogården. Det enklaste är att titta på hur gravstenarna ser ut i området runt er gravplats för att få en uppfattning av hur stor sten ni kan beställa.
Vilka garantier finns?
Stenen har livslång garanti. Den gäller dock inte yttreskador som missfärgningar eller sprickor som uppstår p.g.a. oaktsamhet. Förgyllning och målad färg har 2 års garanti, dvs att färgen inte flagnar.
Monteringen sker alltid enligt Centrala Gravvårdskommitens regler, eller lokala regler på respektive kyrkogård. Monteringen har 2 års garanti.